ΝΕΟ – Επαναληπτικό μάθημα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΛΟΠΟΓΙΣΤΩΝ

Αύριο Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 σε περίπτωση που το ΤΕΙ είναι ανοικτό θα πραγματοποιηθούν τα επαναληπτικά μαθήματα Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων.
Λόγω του πρωϊνου παγετού τα τρία πρώτα τμήματα θα έρθουν μαζί με τα παρακάτω τμήματα:
Τμήμα 08.00-9.00 -> Τμήμα 11.00-12.00
Τμήμα 09.00-10.00 -> Τμήμα 12.00-13.00
Τμήμα 10.00-11.00 -> Τμήμα 13.00-14.00

Το μάθημα θεωρίας θα γίνει στις 17.00-18.00.

Όλα τα μαθήματα θα γίνουν στο εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων.
Το μάθημα είναι επαναληπτικό και η τελική εξέταση θα γίνει την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019.

Σε περίπτωση που υπάρξει νέα ανακοίνωση από τη διοίκηση του ΤΕΙ για αναστολή των μαθημάτων
το πρόγραμμα μπορεί να μεταβληθεί.