ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ( ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ) ΚΑΙ Η ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ UPLOAD ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ MOODLE ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Η ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ