ΤΕΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΤΟ MOODLE ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ .
ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΤΟ LINK ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ