«Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου» – Πρόοδος

«Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου» – Πρόοδος

Την Πέμπτη 13/5/2021 και ώρα 17:00..19:00, θα διεξαχθούν οι προαιρετικές εξετάσεις προόδου του μαθήματος. Το μάθημα θα γίνει κανονικά ως τις 16:45 και ως τις 17:00 θα δοθούν προφορικά οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Οι εξετάσεις θα γίνουν στο moodle, μέσω της πλατφόρμας zoom, με Meeting ID: 92698569623 και το Passcode του μαθήματος.

Ο Διδάσκων
Ανδρέας Σοϊλεμές