ΤΕΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΚΟΛΟΥΘΗ
ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ