Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών – Εργαστήριο

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6/6 και ώρα 16:00 στο εργαστήριο ΕΠΥΣ.
Κ.Ράντος