Τελικές εξετάσεις εργαστηρίου «Σήματα και Συστήματα»

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου «Σήματα και Συστήματα» θα διενεργηθούν την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020, στο χώρο του εργαστηρίου. Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία αυτή αφορά τόσο τους φοιτητές που παρακολούθησαν, όσο και τους φοιτητές που θα συμμετέχουν μόνο στις τελικές εξετάσεις.

Για τους φοιτητές που θα συμμετάσχουν ΜΟΝΟ στην τελική εξέταση:

Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν μόνο στις τελικές εξετάσεις θα πρέπει να με ενημερώσουν για την πρόθεση συμμετοχής τους και τυχόν δεσμεύσεις ή προτιμήσεις στην ώρα, μέχρι, το αργότερο, τη Δευτέρα 13/1/2020 και ώρα 14:00, στο e-mail μου, asoilemes@gmail.com. Η εκτιμώμενη ώρα έναρξης για όσους συμμετέχουν μόνο στην τελική θα είναι η 14:00 και η ώρα λήξης θα είναι η 17:00 ή αργότερα (θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή). Διευκρινίζεται ότι φοιτητές που δεν έχουν στείλει ΕΓΚΑΙΡΑ (ή καθόλου) το σχετικό e-mail, δε θα μπορούν να συμμετάσχουν ΚΑΘΟΛΟΥ στις εξετάσεις.

Ώρα προσέλευσης:

Σχετικά με τις ώρες των εξετάσεων, θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες πρόγραμμα. Οι ώρες των εξετάσεων θα είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ δεσμευτικές, δηλαδή η αδυναμία παρουσίας στο εργαστήριο την προκαθορισμένη ώρα, συνεπάγεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ από τις εξετάσεις. Για το λόγο αυτό, παρακαλείσθε να βρίσκεστε ΕΓΚΑΙΡΩΣ στο χώρο του εργαστηρίου.

Ο Υπεύθυνος

Α. Σοϊλεμές