Εργαστήριο μαθήματος «Πολυμέσα»

Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των εργασιών του εργαστηριακού μαθήματος ¨Πολυμέσα» είναι η Πέμπτη 09/01/2020. Η παράδοση των εργασιών μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά είτε δια ζώσης στο εργαστηριακό μάθημα της Πέμπτη 09/01/2019 στις 8:00-9:00 μμ στην Α1.