Αναβολή μαθημάτων Καζανίδη της 8/1/2020

Οι θεωρίες της Ηλεκτρονικής Επιχειρησιακής Δράσης και των Πληροφοριακών Συστημάτων διοίκησης όπως και το εργαστήριο των Πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης που ήταν προγραμματισμένα για τις 8/1/2020 αναβάλλονται για τις 15/8/2020 λόγω ασθένειας του διδάσκοντα