Τεχνολογία Ενσωματωμένων Συστημάτων Βασιζόμενων σε Μικροεπεξεργαστές – αλλαγή αίθουσας διαλέξεων που πραγματοποιούνται στην Α2

Τα μαθήματα που βάσει ωρολόγιου προγράμματος γίνονται στην αίθουσα Α2, την επόμενη βδομάδα (μεταξύ 4/4 και 8/4), κατ’εξαίρεση, θα γίνουν στην αίθουσα της τηλεματικής, εκτός και αν υπάρξει διαφορετική ενημέρωση από τον υπεύθυνο καθηγητή.
Οι φοιτητές του τμήματος που θα παρακολουθήσουν το μάθημα «Τεχνολογία Ενσωματωμένων Συστημάτων Βασιζόμενων σε Μικροεπεξεργαστές» ενημερώνονται πως τα υπόλοιπα μαθήματα θα γίνουν κανονικά. Σε περίπτωση επικαλύψεων καλούνται να πάρουν από τον κ.Νικολαρόπουλο βεβαίωση συμμετοχής στο εν λόγω μάθημα και να την προσκομίσουν στον υπεύθυνο καθηγητή του μαθήματος από το οποίο απουσιάζουν.