Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

Αναβάλλεται το μάθημα σήμερα Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 για λόγους υγείας της διδάσκουσας .
Η αναπλήρωσή του θα γίνει μετά από συνεννόηση με τους σπουδαστές.

Η Διδάσκουσα
Μήτσα Αικατερίνη