«Τεχνολογία Ενσωματωμένων Συστημάτων» – Αλλαγή Ώρας Έναρξης Μαθήματος

«Τεχνολογία Ενσωματωμένων Συστημάτων» – Αλλαγή Ώρας Έναρξης Μαθήματος

Ανακοινώνεται ότι την προσεχή Πέμπτη, 04/11/2021, το μάθημα «Τεχνολογία Ενσωματωμένων Συστημάτων Βασιζόμενων σε Μικροεπεξεργαστές» θα ξεκινήσει στις 09:00.