4η Ανακοινωση ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

H αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει την Παρασκευή 5/11/21 σε ώρες που αναφέρονται
στο Moodle του μαθήματος