3η Ανακοινωση ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Λόγο αναστολής λειτουργίας του SSO και πρόσθετου τεχνικού προβλήματος στην αίθουσα Τηλεματικής, το μάθημα της Δευτέρας 1 Νοεμβρίου ΑΝΑΒΑΛΕΤΑΙ
Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση (έως της 2 Νοεμβρίου) με ημερομηνία αναπλήρωσης / υλοποίησης του μαθήματος, ελπίζοντας έως τότε να επανέλθει η λειτουργία του SSO και της πρόσβασης στο MOODLE του μαθήματος.