Τεχνικές Προγραμματισμού – Εξετάσεις Εργαστηρίου

Τεχνικές Προγραμματισμού – Εξετάσεις Εργαστηρίου

Λόγω της αναστολής της εκπαιδευτικής διαδικασίας την Παρασκευή 24/5, οι εξετάσεις του εργαστηρίου Τεχνικές Προγραμματισμού αναβάλλονται για να διεξαχθούν όπως ορίζεται παρακάτω. Επίσης, η προγραμματισμένη τελική εξέταση για την Παρασκευή 31/5 αλλάζει ημερομηνία καθώς αναμένεται εκείνη την ημέρα η εκ” νέου αναστολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η εξέταση των εργαστηρίων θα γίνει ώς εξής:
Όσοι παρακολουθούν Παρασκευή 8:00-10:00 και Παρασκευή 10:00-12:00 θα εξεταστούν την Τρίτη 28/5 12:00-14:00 στο εργαστήριο ΕΠΥΣ.
Όσοι παρακολουθούν Παρασκευή 12:00-14:00 και το έχουν ως τελική θα εξεταστούν την Τρίτη 28/5 14:00-16:00 στο εργαστήριο ΕΠΥΣ.
Τα εργαστήρια Τεχνικών Προγραμματισμού του κ. Τσουκαλά της Τρίτης 28/5 δεν θα γίνουν.