Αναστολή Λειτουργίας του Τμήματος

Αναστολή Λειτουργίας του Τμήματος

Ανακοινώνεται ότι η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος αναστέλλεται λόγω εκλογών την Παρασκευή 24/5/2019, τη Δευτέρα 27/5/2019, την Παρασκευή 31/5/2019 και τη Δευτέρα 3/6/2019.