Διδασκαλίες σε Θεωρίες Μάθησης

ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΡΓΙΑ ΤΟΣΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΙΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ (ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ) ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4-7 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΩΣ ΤΙΣ 26 ΜΑΙΟΥ ΘΑ ΒΓΕΙ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΑΝΑ ΓΚΡΟΥΠ ΟΜΑΔΩΝ