ΣΙΤΙΣΗ – ΣΤΕΓΑΣΗ

Στο Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Καβάλα λειτουργεί εστιατόριο της Φοιτητικής Λέσχης όπου μπορούν να σιτίζονται οι φοιτητές είτε δωρεάν είτε με πληρωμή επίσης για τη παροχή δωρεάν στέγασης υπάρχει Φοιτητική Εστία.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο http://www.teikav.edu.gr/portal/index.php/el/home/students/student-care