ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΩ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΠΑΣΟ)

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, μπορείς να παραλάβεις την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα από συγκεκριμένο σημείο διανομής, το οποίο και θα έχεις επιλέξει κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης. Η παραλαβή είναι δυνατή μόνον εφόσον η αίτηση σου έχει εγκριθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος και αφού πρώτα ειδοποιηθείς με sms ή e-mail.