ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – Έναρξη διαλέξεων

Το μάθημα «Συστήματα Μικρουπολογιστών» του πέμπτου εξαμήνου θα ξεκινήσει κανονικά τη Τετάρτη 30-9-2020 και σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στον παρακάτω σύνδεσμό στο Google Meet.

https://meet.google.com/oxr-kjxi-tnz

Είναι καλό να συνδεθείτε με Google Chrome και να έχετε μικρόφωνο και κάμερα.

Θα πρέπει να συνδέεστε με τους κωδικούς του τμήματος για να μην χρειάζεται αποδοχή στην τηλεδιάσκεψη από τον διδάσκοντα.

Το εργαστήριο θα ξεκινήσει την 2η εβδομάδα μετά τις εγγραφές και αρχικά θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως λόγω covid-19.

Καλή αρχή και πάντα με υγεία!

Ο διδάσκων