ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – Ενημέρωση

Το μάθημα «Ψηφιακά Συστήματα» δεν διδάσκεται πλέον στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής.

Στο νέο πρόγραμμα σπουδών Πληροφορικής διδάσκεται το μάθημα «Ψηφιακή Σχεδίαση» που είναι το αντίστοιχο του.

Επομένως όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται μπορούν να το παρακολουθήσουν και για την ενημέρωση σας
διαβάστε την παρακάτω ανακοίνωση.

https://cs.ihu.gr/view_announcement.xhtml?id=177

Για το εργαστήριο του μαθήματος αφού γίνουν οι εγγραφές θα βγει σχετική ανακοίνωση για τις εργασίες που θα παραδώσετε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Ο διδάσκων.