Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου – Εργαστήριο και Θεωρία

Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις της θεωρίας και των εργαστηρίων του μαθήματος, θα πρέπει να έχετε εγγραφεί στο μάθημα στο moodle (http://moodle.dcie.teiemt.gr/), σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

Ο Διδάσκων
Ανδρέας Σοϊλεμές