Ηλεκτρονικά Κυκλώματα

Η εξέταση της θεωρίας του μαθήματος «Ηλεκτρονικά Κυκλώματα» θα γίνει αποκλειστικά μέσω moodle.
Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις της θεωρίας του μαθήματος, θα πρέπει να έχετε εγγραφεί στο μάθημα στο moodle (http://moodle.dcie.teiemt.gr/), σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

Η ύλη είναι οι σημειώσεις στη σελίδα του μαθήματος. Το password είναι: HLEK_002.

Ο Διδάσκων
Ανδρέας Σοϊλεμές