ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Παρακαλούνται όλοι οι Project Managers των Ομάδων που έχουν αναλάβει την ανάπτυξη έργου Λογισμικού στο πλαίσιο των Ασκήσεων Πράξης του μαθήματος «Διαχείριση Έργων Λογισμικού – Ποιότητα Λογισμικού» να ενημερώσουν με e-mail τον Διδάσκοντα του μαθήματος για την πρόθεσή τους ή όχι να παρουσιάσουν την τελική εργασία τους την τελευταία εβδομάδα των μαθημάτων (2-3/6/2021) προκειμένου να γίνει πρόγραμμα παρουσιάσεων. Επισημαίνεται ότι ομάδες που θα παραδώσουν εργασία θα πρέπει απαραίτητα να κάνουν και παρουσίαση. Το e-mail θα πρέπει να το στείλουν το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 1/6/2021.

Ο Διδάσκων