ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ)

Οι φοιτητές που δεν πραγματοποίησαν οριστική υποβολή της δήλωσης μαθημάτων τους στο πληροφοριακό σύστημα UNIPORTAL ΠΡΕΠΕΙ να τις οριστικοποιήσουν μέχρι τις 19/11/2023 προκειμένου να δικαιούνται συμμετοχής στις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου 2024.