ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 – ΑΙΤΗΣΗ

Καλούνται όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για λήψη πτυχίου , να αποστείλουν ηλεκτρονικά, στο email της Γραμματείας info@cs.ihu.gr από την Τετάρτη 01 Νοεμβρίου 2023 έως την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 την επισυναπτόμενη αίτηση ορκωμοσίας. Όσοι έχουν καταθέσει την αίτηση και έχουν λάβει βεβαίωση περάτωσης δεν απαιτείται να την αποστείλουν ξανά. Αιτήσεις μετά τις 15 Νοεμβρίου δεν θα γίνονται δεκτές. Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023. Περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες σχετικά με την ορκωμοσία θα ανακοινωθούν μετά την ημερομηνία λήξης κατάθεσης των δικαιολογητικών σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του τμήματος.

ΑΙΤΗΣΗ_ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής

Με εκτίμηση
Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
2510462341-147
info@cs.ihu.gr