Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εργαστήριο – Τελική Εξέταση

Αγαπητοί φοιτητές,

Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024 και ωρα 12:00 στο εργαστήριο ΕΠΥΣ

Η ύλη παραμένει η ίδια με το προηγούμενο εξάμηνο (είναι οι 6 εργασίες που θα βρείτε στην ασύγχρονη εκπαίδευση) και περιλαμβάνει:

Τύποι Δεδομένων & Μεταβλητες,

Συνθήκες Ελέγχου

Επαναλήψεις

Στατικοί Πίνακες (Arrays)

Δείκτες (Pointers), Δυναμική παραχώρηση μνήμης και Δυναμικοί πίνακες