ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ

ΘΑ ΒΓΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ, ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ