Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου – Τμήματα Εργαστηρίων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν στο συνημμένο τα τμήματα των εργαστηρίων για το μάθημα «Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου».
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσέρχονται αυστηρά την ημέρα και ώρα που έχουν εργαστήριο.

Κ.Ράντος

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΡΓ