Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση – Τμήματα Εργαστηρίου

Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση – Τμήματα Εργαστηρίου

Τα τμήματα του εργαστηρίου όπως αυτά προέκυψαν από τις δηλώσεις και τη διαθεσιμότητα του κάθε τμήματος είναι τα ακόλουθα:

Τμήματα Εργαστηρίου

Λόγω πληρότητας των τμημάτων, κάποιες επιλογές δεν μπόρεσαν να ικανοποιηθούν, ενώ για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες έχει προστεθεί ένα ακόμη τμήμα (Ε4 – 14:00-15:00).

Οι φοιτητές παρακαλούνται να προσέλθουν στο τμήμα τους με βάση την τρέχουσα λίστα, ενώ όποιες αναγκαίες αλλαγές θα αποφασιστούν στο πρώτο εργαστήριο 24/2.

Τέλος όποιος δεν πρόλαβε να δηλώσει το εργαστήριο ή δεν συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω λίστα, να προσέλθει στο τμήμα Ε4.