Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών – Τμήματα Εργαστηρίων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν στο συνημμένο τα τμήματα των εργαστηρίων για το μάθημα «Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών».
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσέρχονται αυστηρά την ημέρα και ώρα που έχουν εργαστήριο.

Κ.Ράντος
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ