Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου – Τμήματα Εργαστηρίων

Στο συνημμένο μπορείτε να δείτε τα τμήματα των εργαστηρίων όπως έχουν διαμορφωθεί μετά τις εγγραφές και την κατανομή που έγινε την Παρασκευή. Όσοι δεν δηλώσανε εγκαίρως θα πρέπει να έρθουν την Παρασκευή στις 8:15 για να εγγραφούν.
Κ.Ράντος
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ-ΚΑΙ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΕΑΡ-2017-2018-P