Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση – Τελικά Τμήματα Εργαστηρίου

Τα τελικά τμήματα του εργαστήριου όπως αυτά διαμορφώθηκαν από τις δηλώσεις έχουν ως εξής: