Εγγραφή στο εργαστήριο «Προηγμένες Εφαρμογές Ψηφιακής Σχεδίασης»

Οι σπουδαστές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο «Προηγμένες Εφαρμογές Ψηφιακής Σχεδίασης» παρακαλώ να συμπληρώσουν την φόρμα εδώ
και να ολοκληρώσουν την δήλωση του μαθήματος στην ηλεκτρονική γραμματεία.