Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου – Κανόνες διεξαγωγής εξετάσεων

Οι αναλυτικοί κανόνες καθώς η πλήρης διαδικασία της εξέτασης του μαθήματος Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου έχουν αναρτηθεί στο φόρουμ ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο moodle (link εδώ). Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που θα συμμετέχουν στις εξετάσεις να διαβάσουν πολύ προσεκτικά ολόκληρη την ανακοίνωση προς αποφυγή προβλημάτων κατά τη διάρκεια της εξέτασης.