Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες – Κανόνες διαξεγωγής εξετάσεων

Οι κανόνες της εξέτασης του μαθήματος Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» στο moodle.cs.ihu.gr όπως και στο «Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες¨ στο http://moodle.dcie.teiemt.gr/