«Εφαρμοσμένη Στατιστική» – Διαδικασία Εξετάσεων

«Εφαρμοσμένη Στατιστική» – Διαδικασία Εξετάσεων

Σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων, το μάθημα «Εφαρμοσμένη Στατιστική» θα εξεταστεί την Πέμπτη 24/06/2021, και ώρα 18:00.
Οι εξετάσεις θα γίνουν μέσω της πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης Zoom.

Στους φοιτητές που δήλωσαν συμμετοχή στις εξετάσεις θα αποσταλεί email πρόσκλησης, τουλάχιστον 10 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης.
Το πρώτο μέλημα των εξεταζόμενων θα είναι η αποστολή φωτογραφίας της φοιτητικής ταυτότητας στη διεύθυνση του εισηγητή (g_tsimperidis@yahoo.gr).

Αμέσως μετά θα αποσταλούν τα θέματα εξετάσεων, μαζί με απαντητικό φύλλο, που θα προέρχεται από επεξεργαστή κειμένου.
Ο χρόνος εξέτασης θα είναι 1 ώρα και 45 λεπτά.
Καθ” όλη τη διάρκεια εξέτασης θα πρέπει τα μικρόφωνα και οι κάμερες των εξεταζόμενων να είναι ανοιχτά.

Οι απαντήσεις πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκονται στο απαντητικό φύλλο, και όχι σε οποιοδήποτε άλλο αρχείο. Εάν επισυναφθούν φωτογραφίες με τις λύσεις, να είναι όσο το δυνατόν πιο ευκρινείς.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, οι εξεταζόμενοι επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν:

  • Τα βιβλία και τις σημειώσεις του μαθήματος.
  • Οποιαδήποτε πηγή από το Διαδίκτυο.
  • Οποιοδήποτε εργαλείο του υπολογιστή τους.

ΔΕΝ επιτρέπεται:

  • Η επικοινωνία με οποιοδήποτε άλλο άτομο, πέραν του εισηγητή.
  • Η παρουσία άλλου ατόμου στο χώρο μαζί τους.

Πριν την αποστολή του συμπληρωμένου απαντητικού φύλλου στη διεύθυνση του εισηγητή (g_tsimperidis@yahoo.gr), πρέπει να μετονομαστεί ώστε στο όνομα του αρχείου να περιέχεται το ΑΕΜ του εξεταζόμενου, το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου, και το αναγνωριστικό των θεμάτων (π.χ. 1234 Παπαδοπούλου Μαρία 2).