Δήλωση παρακολούθησης εργαστηρίου Θεωρίας Μάθησης

Οι φοιτητές που θα δηλώσουν το μάθημα «Θεωρία Μάθησης και Διδασκαλίας στην Πληροφορική» καλούνται να συμπληρώσουν μέχρι την Τρίτη 23/2 τη σχετική φόρμα.

Ο Διδάσκων
Δρ. Καζανίδης Ι.