ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που έχουν δηλώσει Τελική Εξέταση (αν δεν είχατε δηλώσει θα είναι ανοικτό προς δήλωση το σύστημα courses μέχρι την προ-παραμονή της ημέρας εξέτασης) πως η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023 στις 10:00π.μ στην εργαστηριακή αίθουσα ΕΠΥΣ. Θα χρησιμοποιηθεί το εργαλείο SQL Developer που είναι εγκατεστημένο στο εργαστήριο.

Η ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ του εργαστηρίου είναι η εξής:

-Δημιουργία Βάσης Δεδομένων (Δημιουργία πινάκων, περιορισμοί -κύρια, ξένα κλειδιά, not null, check, unique- εντολές insert, update, delete, select, κατάργηση πινάκων).

-Υποαναζητήσεις (Nested SQL Commands).

-Αναζητήσεις με ομαδοποίηση αποτελεσμάτων (Group by).

-Ένωση ή Εσωτερική Σύνδεση Πινάκων (ΙΝΝΕR JOINS) , Εξωτερική σύνδεση πινάκων (OUTER JOINS).

-Σύνδεση πινάκων με ομαδοποίηση αποτελεσμάτων (Join + Group By).

-Όψεις (Views), Οψεις σε συνδυασμό με joins.

-Δημιουργία Ευρετηρίων (CREATE INDEX).

-Ακολουθίες (SEQUENCES)

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Tο υλικό του μαθήματος βρίσκεται αναρτημένο στη ασύγχρονη εκπαίδευση https://moodle.cs.ihu.gr. Μπορείτε επίσης να βρείτε τον ιστότοπο από την νέα ιστοσελίδα του τμήματος https://cs.ihu.gr επιλέγοντας το μενου Υπηρεσίες – Χρήσιμα.