Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών

ΘΕΩΡΙΑ Οι διαλέξεις της θεωρίας θα ξεκινήσουν την Τρίτη 23/2. Λεπτομέρειες για τον τρόπο παρακολούθησης μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του μαθήματος στο site της ασύγχρονης.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Στο https://courses.cs.ihu.gr/ έχουν ενεργοποιηθεί οι δηλώσεις των εργαστηρίων. Η πλατφόρμα θα είναι ενεργή μέχρι και την Κυριακή 28/2. Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 3/3. Όσοι φοιτητές θα συμμετάσχουν μόνο στην τελική εξέταση θα δηλώσουν αργότερα τη συμμετοχή τους κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης λίγο πριν την περίοδο των εξετάσεων.
Κ.Ράντος