Λογική και Λογικός Προγραμματισμός – Δηλώσεις Ομάδων Εργαστηρίων

Στην πλατφόρμα https://courses.cs.ihu.gr είναι ενεργοποιημένο για δήλωση ομάδων, το εργαστήριο του μαθήματος Λογική και Λογικός Προγραμματισμός, μέχρι και την Κυριακή 28/2. Πληροφορίες για τον τρόπο διεξαγωγής του εργαστηρίου θα αναρτηθούν στις ανακοινώσεις του μαθήματος στην ασύγχρονη εκπαίδευση