Προστασία και ασφάλεια συστημάτων υπολογιστών

Μετά την προσωρινή αναστολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η διδασκαλία του μαθήματος θα συνεχιστεί με μεθόδους εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης. Για αυτήν την εβδομάδα, έχει αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος στο moodle, εργασία για τις ανάγκες της οποίας οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν ένα online course και στη συνέχεια να εξεταστούν απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις. Λεπτομέρειες υπάρχουν στο moodle. Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της είναι η 23/3, και ώρα 23:59.
Κ.Ράντος