Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών – Εξέταση εργαστηρίου

Στη σελίδα του μαθήματος στο Moodle, στη σελίδα «Εξέταση εργαστηρίου», έχουν αναρτηθεί πληροφορίες αναφορικά με τους κανόνες και τη διαδικασία εξέτασης του εργαστηρίου.
Κ.Ράντος