ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης υπευνθυμίζουμε τους φοιτητές που έχουν δηλώσει τα τμήματα ΤΕΛΙΚΗ 0000, ΤΕΛΙΚΗ 0001 έως ΤΕΛΙΚΗ 0009 πως την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 10:00 π.χ. θα πραγματοποιηθεί η εξέτασή τους.

Θα αναρτηθεί σύνδεσμος Google Meet στην νέα ασύγχρονη εκπαίδευση (moodle.cs.ihu.gr) λίγο πριν τις 10:00 με τίτλο «Τηλεσυνάντηση – Τελική Εξέταση». Όλα τα τμήματα θα γράψουν την ίδια ώρα, θα πρέπει να έχετε τον SQL Developer ανοικτό ώστε να μπορέσετε να λύσετε την άσκηση. Στη συνέχεια θα υποβάλλεται την εξέταση στο σύστημα courses.