Εξετάσεις Εργαστηρίου Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου (ΣΑΕ)

Την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 17:00, θα διεξαχθούν οι εξετάσεις του Εργαστηρίου ΣΑΕ. Οδηγίες έχουν δοθεί στους έχοντες δικαίωμα συμμετοχής με e-mail την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020.
Σας παρακαλώ να απαντήσετε οπωσδήποτε, στο e-mail μου (asoilemes@gmail.com), ώστε να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας που θα χρησιμοποιηθούν για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις του εργαστηρίου, ως την Πέμπτη 11/6/2020 και ώρα 10:00, Στο απαντητικό αυτό σας e-mail, παρακαλώ επίσης να με ενημερώσετε αν έχετε κάποιο πολύ σοβαρό λόγο να μην είστε διαθέσιμοι την προτεινόμενη ώρα.

Ανδρέας Σοϊλεμές