ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

O φοιτητής αφού αποστείλει τη δήλωση του, μπορεί να αιτηθεί για αποδεικτικό δήλωσης μαθημάτων μέσα από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής γραμματείας από το menu Αιτήσεις-Νέα Αίτηση-Αποδεικτικό Εγγραφής-Δήλωσης, Παραλαβή από τη Γραμματεία-Αποστολή όπου και λαμβάνει αρχείο pdf με τα μαθήματα που δήλωσε