Πρόσκληση Συμμετοχής Κινητικότητας Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση/After Placement στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21

Πρόσκληση Συμμετοχής Κινητικότητας Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση/After Placement στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21

Καλούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Δι.Πα.Ε. να συμμετάσχουν στη δράση Κινητικότητας Φοιτητών Πρακτικής Άσκησης- After Placement του Προγράμματος Erasmus+ για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021. Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών τού Δι.Πα.Ε. το οποίο οδηγεί στην απόκτηση προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Οι θέσεις αφορούν Φορείς Υποδοχής όπως Πανεπιστήμια, Εταιρείες, Ερευνητικά Κέντρα, Νοσοκομεία και λοιπούς Οργανισμούς καθώς και ιδιώτες εργοδότες, σε συνεργαζόμενες χώρες τού Προγράμματος και μπορούν να είναι διάρκειας 2-12 μηνών. Προθεσμία υποβολής αιτήσεών: Από 15.02.2021 έως 06.03.2021