Προγραμματισμός Θεωρία Συμπληρωματικές Εξετάσεις

Προγραμματισμός Θεωρία Συμπληρωματικές Εξετάσεις

Την Τετάρτη 17/2/2021 θα διεξαχθούν συμπληρωματικές εξετάσεις για τις θεωρίες των μαθημάτων Εισαγωγή στον Προγραμματισμό και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός. Αφορούν όσους αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα με το SEB και δεν μπόρεσαν να υποβάλλουν κατά την κανονική εξέταση. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν μέσω zoom, (URL: https://zoom.us/j/95316736704, Passcode: 343011) σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό : 9πμ-10πμ
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός : 10:30πμ-11:30πμ

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν κάμερα