Προσαρμογή κανόνων παρακολούθησης μαθημάτων για τους σπουδαστές που μπήκαν το 2013

Οι σπουδαστές που έχουν ξεκινήσει τις σπουδές τους το Σεπτέμβριο του 2013 και έχουν περάσει επιτυχώς μαθήματα τα οποία, σύμφωνα με το προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών, θεωρούνταν υποχρεωτικά αλλά πλέον έχουν καταργηθεί ( π.χ. Τεχνικό Σχέδιο, Τεχνική της Έκφρασης, Τεχνολογία Παραγωγής, Ψηφιακά Ι), έχουν τη δυνατότητα απαλλαγής από μαθήματα του νέου προγράμματος σπουδών των οποίων οι Πιστωτικές Μονάδες είναι το πολύ ίσες με τις Πιστωτικές Μονάδες που έλαβαν μετά από επιτυχή παρακολούθηση υποχρεωτικών μαθημάτων του παλαιού προγράμματος σπουδών.

Κ.Ράντος