Πρόοδος Εργαστηρίου Τηλεματική & Ευρυζωνικά Δίκτυα Χειμερινού Εξαμήνου 2016-17

Η πρόοδος του εργαστηρίου Τηλεματική & Ευρυζωνικά Δίκτυα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26/01/2017 στις 11:00-12:00 στην αίθουσα του εργαστηρίου για τους φοιτητές που δίνουν μόνο τελική εξέταση.

Για όσους γράφουν τελική η ύλη είναι ότι υπάρχει στις παρουσιάσεις (Θεωρία οπτικών ινών και WiFi).

Στο Moodle της Τηλεματικής (Εργαστήριο) υπάρχει φάκελος με την ύλη σε κάθε περίπτωση. Επίσης οι φοιτητές που παρακολούθησαν το εργαστήριο θα πρέπει να παραδώσουν τα φυλλάδια του εργαστηρίου με το όνομα του φοιτητή/τριας μέχρι την Πέμπτη 26/01/2017 και ώρα 12:00 στο χώρο του εργαστηρίου.
Ο Διδάσκων
Κ. Βλυσνάκης